Espen Hoftvedt style=

Espen Hoftvedt

Styreleder
Bjørn Malmqvist style=

Bjørn Malmqvist

Nestleder
Jostein Jøndal style=

Jostein Jøndal

Sekretær
Frode Søberg style=

Frode Søberg

Kasserer
Edel Hagane style=

Edel Hagane

Styremedlem
Ivar Melbye style=

Ivar Melbye

Styremedlem
Geir Monge style=

Geir Monge

Styremedlem
Jan Skredderbakken style=

Jan Skredderbakken

Styremedlem