Espen Hoftvedt style=

Espen Hoftvedt

Styreleder
Geir Monge style=

Geir Monge

Nestleder
Ivar Melbye style=

Ivar Melbye

Sekretær
Odd Enger style=

Odd Enger

Styremedlem
Ole-Gunnar Lia style=

Ole-Gunnar Lia

Styremedlem
Ronny Pettersen style=

Ronny Pettersen

Styremedlem
Jan Skredderbakken style=

Jan Skredderbakken

Styremedlem
Frode Søberg style=

Frode Søberg

Styremedlem
Kjetil E. Nygaard style=

Kjetil E. Nygaard

Webmaster