GNIST WEB: https://gnist.styreweb.com/

Gnist er en informasjonskanal for medlemmene i Amcar Lillestrøm.
Gnist finnes som en nyttig app og som nettside.

Her finner du som medlem informasjon fra klubben:

* Kalenderen
           Med Gnist installert på telefonen kan du få påminnelser om aktiviteter i kalenderen.
  I Gnist appen ser du de neste 20 aktivitetene.
I Gnist på web ser du lenger fremover i tid.
Er du medlem av en komité vil du også se aktivitetene i "din" komité i Gnist-kalenderen.

* Kjøretøyregister (medlemmenes biler), se lenger ned for eksempel-bilde.

* Medlemskontingent, faktura og status for denne, både for klubben og Amcar.

* Medlemsinformasjon, personvern-samtykke m.m. Denne informasjon kan du oppdatere selv her.

* Digitalt medlemskort

Er du med i styret, en arrangementskomité eller gruppe, kan du få informasjon, og du kan enkelt varsle om deltagelse og fravær.
Du kan også gi beskjeder/prate/chatte med gruppene.

Gnist er tilgjengelig på mobiltelefon, nettbrett og pc/mac, via adresse: https://gnist.styreweb.com/
App på mobiltelefon er tilpasset både for iPhone og Android.

Trenger du hjelp med å ta i bruk Gnist så kontakt med en i styret på f.eks en klubb-kveld, så loser vi deg gjennom.

Informasjon fra Styreweb om Gnist finner du her: https://www.styreweb.com/gnist/

Nedenfor ser du hvordan Gnist ser ut på mobil. Du kommer til menyene ved å klikke på de tre strekene øverst til venstre på siden