Faktura for medlemskontingent 2023 er sendt ut

Faktura for medlemskontingent 2023 er sendt ut

Publisert av Kjetil E. Nygaard den 18.01.23.
Faktura for medlemskontingent 2023 er nå sendt ut. 
Merk dere at klubben har fått nytt kontonummer: 1286 54 99734 Romerike Sparebank. 
Har dere ikke mottatt faktura, så send en mail snarest mulig til:

amcarlillestrom@live.no

Forfallsdato er 27. januar, og vi håper at flest mulig betaler innen forfall. 
Husk også at kontingenten skal være betalt for å kunne delta på årsmøte.
Hilsen Styret i Amcar Lillestrøm